Obnova areálu bývalého zámku

Služ Bohu a pomáhej lidem!

„Služba Bohu a pomoc lidem“ je krédo, které dobře vystihuje poslání církve i každého křesťana. Toto krédo vyjadřuje i náš záměr znovuoživení areálu bývalého zámku v Horních Počernicích. Chceme, aby to bylo místo, kde lidé najdou jak duchovní útěchu, tak i praktickou pomoc.

Image
Image

Kostel a komunitní centrum

Jako v minulosti byl kostel důležitým středem každé obce a města, i dnes je pro nás kostel nejdůležitější stavbou našeho areálu. Je místem ztišení a naslouchání Bohu, i sobě sama.

Více o projektu zde

Azylový dům

Od roku 1999 poskytujeme azylové služby rodinám s dětmi, jednotlivcům, kteří pečují o děti a budoucím matkám. Náš azylový dům pracuje s programem komunitního bydlení, který rozvijí dovednosti a návyky potřebné k běžné integraci do společnosti.

Více o projektu zde

Image
Image

Domov pro seniory

Církev se vždy starala o potřebné lidi. Zakládala nemocnice, starobince, útulky, sirotčince, školy. Společnost se mění, ale potřební lidé jsou zde stále.

Více o projektu zde

Časová osa projektu

2029

2029

Začátek stavby Domova pro seniory.

2029

2028

2028

Bourání objektu D.

2027

2027

Bourání objektu C, začátek dostavby zámku a komunitního centra.

2027

2025

2025

Začátek stavby Azylového domu.

2024

2024

Bourání objektu B, začátek stavby kostela a sborových prostor. 

2024

2024

2024

Žádost o stavební rozhodnutí.

2023

2023

Územní rozhodnutí.

2023

2022/2023

2022/2023

Dokončení žádostí o vyjádření k Dokumentaci pro územní rozhodnutí a podání samotné žádosti.

Začátek přípravy dokumentace ke stavebnímu řízení (rozděleno po etapách).

3/2020

3/2020

Oblastní konference 2020 pověřila Radu v tomto projektu pokračovat.

3/2020

6/2019

6/2019

V rámci výběrového řízení, Rada oblasti zvolila urbanistickou studii celého areálu, kterou zpracovali arch. Martin Kondr a arch. Marie Slámová. Následně byla přizvána ke spolupráci arch. Kristine Karhanová – Grigoryan.

Správce projektu

Evangelická církev metodistická

Mgr. Petr Procházka,
Ječná 545/19, Praha 2,
Tel. 777939267,
Email. petr.prochazka@umc.cz

Bankovní účet

2802076583/2010


© 2024 Evangelická církev metodistická