Azylový dům

Image

Azylový dům

Od roku 1999 poskytujeme azylové služby rodinám s dětmi, jednotlivcům, kteří pečují o děti a budoucím matkám. Náš azylový dům pracuje s programem komunitního bydlení, který rozvijí dovednosti a návyky potřebné k běžné integraci do společnosti. Každá rodina či jednotlivec tak individuálně pracuje a plánuje veškeré aktivity společně se svým klíčovým sociálním pracovníkem. Učí se hospodaření s penězi i odpovědnosti ke komunitě a společnosti.

Budovy, které nyní užíváme byly postavené v šedesátých letech 20 století. Vzhledem k již nevyhovujícím podmínkám, chceme postavit nový azylový dům.

Nový azylový dům poskytne prostory pro ubytování našich klientů, součástí bude i společenská místnost, kterou můžeme využít na různá setkání, komunity, ale také jako hernu pro děti.

Multifunkční hřiště bude umístěno vedle azylového domu. 

Správce projektu

Evangelická církev metodistická

Mgr. Petr Procházka,
Ječná 545/19, Praha 2,
Tel. 777939267,
Email. petr.prochazka@umc.cz

Bankovní účet

2802076583/2010


© 2024 Evangelická církev metodistická