Areál zámku v Horních Počernicích

Původní stav

Metodistická episkopální církve jižní koupila areál zámku s parkem a příslušnými nemovitostmi od italské hraběnky Olgy Meraviglia-Crivelli v roce 1921. V roce 1923 byla ukončena činnost sociálního oddělení misie a sociální práci převzala výroční konference. V roce 1924 byl založen Spolek pro péči o sirotky, který měl na starosti sociální práci v Horních Počernicích, Týnci u Klatov a Poušti u Bechyně.

Od roku 1925 sloužil areál sociální práci církve, nejprve ústav pro sirotky, později domov pro staré lidi. Areál byl 25.3.1959 znárodněn státem. Církvi zůstala původní škola (dnes slouží jako fara a modlitebna) a dům na Křovinově náměstí 13/20 (který však byla církev nucena později odprodat).

Po „sametové revoluci“ byl areál v roce 1997 navrácen církvi. Církev převzala majetek od státu v dezolátním stavu. Bylo nutné investovat nemalé prostředky na opravy původního zámku.

Stávající stav

V roce 1999 bylo založeno Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (https://www.skphopo.cz), které užívá Tesko baráky postavené mezi lety 1960-70.  

Budoucí stav

Areál zámku byl architekty rozdělen na východní a západní část. Ve východní části bude nový azylový dům a multifunkční hřiště, v západní části bude kostel, komunitní centrum a domov pro seniory,

V roce 2022 bude dokončena dokumentace k územnímu řízení. Následovat bude vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení. Samotné zahájení staveb začne po kladném vyjádření stavebního úřadu.

Správce projektu

Evangelická církev metodistická

Mgr. Petr Procházka,
Ječná 545/19, Praha 2,
Tel. 777939267,
Email. petr.prochazka@umc.cz

Bankovní účet

2802076583/2010


© 2024 Evangelická církev metodistická